چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

شورای تامین مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را صادر کردد

مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین استان صادر کرد و فقط برای استان تهران نیست. وی تاکید کرد: وزیر کشور و مقامات ذیربط در جریان این اتفاق بودند. شعارسال: معاون امور زنان و خانواده رییس جمهوری گفت: مجوز ورود خانواده ها به ورزشگاه ها را شورای تامین استان صادر کرد و […]

همه چیز در مورد بازنشستگی زناند

شعار سال: اولین نکته این است که شرایط سنی بازنشستگی برای زنان پنج سال از آقایان کمتر است.به این معنی که خانم‌ها با سن کمتری می‌توانند بازنشسته شوند. دومین نکته در مورد سابقه لازم برای بازنشستگی است که عموما برای خانم‌ها و آقایان یکسان است، ولی در چند مورد برای خانم‌ها از نظر سابقه شرایط […]

تبلیغات