معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه امنیت امروز در جامعه را مدیون خون شهدا و فداکاری جانبازان هستیم، گفت: دولت توجه ویژه ای به وضعیت خانواده شهدا و ایثارگران دارد.

" />
دوشنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۰

توجه ویژه دولت به خانواده شهدا و ایثارگراند

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده با تاکید بر اینکه امنیت امروز در جامعه را مدیون خون شهدا و فداکاری جانبازان هستیم، گفت: دولت توجه ویژه ای به وضعیت خانواده شهدا و ایثارگران دارد.

وظیفه ما انتقال تجربیات انقلاب و فرهنگ ایثارگری به نسل جوان استد

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: وظیفه اصلی ما در عصر امروز، انتقال تجربیات انقلاب و فرهنگ ایثارگری به نسل جوان است.

تبلیغات