سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

پیامبر اکرم(ص) درباره جایگاه دختران در خانواده چه فرمودند؟د

غرب در عصری که در اوج بهره‌کشی ازدختران تلاش می‌کند با قانونمند کردن ضد ارزش‌های خود برای دیگران فشار فراوانی را بر مسلمانان وارد کند توجه به جایگاه دختران در سیره معصومان بسیار با اهمیت است. شعارسال: یکی از مسائل مهم اجتماعی توجه به جایگاه دختران و پسران است. متأسفانه اکنون هستند افرادی که سعی […]

تبلیغات