یک جامعه شناس با بیان اینکه تشکیل خانواده جلوی فسادهای مختلف را می‌گیرد گفت: افزایش سن ازدواج موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود. " />
چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

تشکیل خانواده جلوی فسادهای مختلف را می‌گیردد

یک جامعه شناس با بیان اینکه تشکیل خانواده جلوی فسادهای مختلف را می‌گیرد گفت: افزایش سن ازدواج موجب بروز آسیب‌های اجتماعی در جامعه می‌شود.

بیش از ۵۰ درصد زوج‌های جوان فاقد فرزند هستندد

یک جامعه‌شناس با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد زوج‌های جوان فاقد فرزند هستند، گفت: بالا بودن هزینه‌های زندگی یکی از مهمترین دلایل عدم تمایل زوجین به فرزندآوری است.

الگوی تقسیم کار در خانواده‌های جوان دچار ابهام شده استد

یک جامعه شناس و استاد دانشگاه می‌گوید سبک ازدواج‌ها در مقایسه با گذشته تغییر کرده است و باید این تغییرات را به شیوه‌ای هوشمندانه مدیریت کرد چرا که نپذیرفتن تغییرات روز به روز مشکلات جامعه را بیشتر می‌کند. شعارسال: محمدامین قانعی‌ رادبا اشاره به تغییر سبک ازدواج‌ها در مقایسه با گذشته گفت: ازدواج‌های امروز مانند […]

تبلیغات