شخصی که با لباس مارک‌دار و با ماشین میلیاردی‌اش در خیابان‌ها جولان می‌دهد، درصدد متمایز نشان دادن خودش است که خشونتی نمادین را به طبقات پایین‌تر منتقل می‌کند. " />
شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

خشونتی پنهان در پَس مارک‌بازی!/ بدبینی از جنس ایرانی را بزداییمد

شخصی که با لباس مارک‌دار و با ماشین میلیاردی‌اش در خیابان‌ها جولان می‌دهد، درصدد متمایز نشان دادن خودش است که خشونتی نمادین را به طبقات پایین‌تر منتقل می‌کند.

تبلیغات