چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

تجمیع ١٠ هزار واحد صنفی و صنعتی در شهرستان پردیس اقدام اثرگذاری است/کاهش ٨ درصدی سن مدیران دستگاه ها و افزایش ٣٠ درصدی حضور بانوان در پست های مدیریتد

استاندار تهران گفت:باید تلاش کنیم تا در پایان برنامه ششم توسعه میانگین سنی مدیران در دستگاه‌های اجرایی کشور را هشت سال…

تبلیغات