چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

جامعه ایرانی در مسیر تغییرات شتابان هویتی زناند

شعار سال: ژوهشگران اجتماعی در همایش ملی «مسائل اجتماعی زنان» در دانشگاه علامه طباطبایی به بررسی تحولات سبک زندگی زنان و موضوع هویت زنان پرداختند. در همایش دانشگاهی بر این نکته تاکید شد که جایگاه و نقش زنان در جامعه نیازمند مراقبت، حمایت و توجه ویژه به این گروه بزرگ اجتماعی است که پایه های […]

تبلیغات