چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

طرح ازدواج اجباری؛ احتکار و همسر یخ زده برزیلی!د

خبرنیوز نوشت:چند روزی است که ماجرای طرح ازدواج اجباری در فضای مجازی به گوش می رسد؛ خبری جنجالی که با واکنش های متعددی رو به رو شد.

فقدان گفت‌وگو در خانواده، وجه اشتراک مسئله مهدی هاشمی و نجفید

 فقدان گفت‌وگوی موثر در فضای خانواده از منظر جامعه شناسی مردم مدار و بینش جامعه شناسی قابل بررسی است. از طرفی پدیده های اجتماعی و مساله چرایی و چگونگی دگرگونی آن‌ها، در بستر تاریخی معینی قابل درک هستند.

پنج دلیل دین‌گریزی جوانان در جامعه ایران/ «گسست اجتماعی»؛ نخستین پیامد رویگردانی از دیند

شعار سال: حجت‌الاسلام مهراب صادق‌نیا، عضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب و پژوهشگر حوزه جامعه‌شناسی و فرهنگ به بررسی عوامل فاصله گرفتن جوانان از باور‌ها و آموزه‌های دینی پرداخت و عنوان کرد: پرسش از عوامل دین‌گریزی جوانان پرسش مبهمی است؛ از این حیث که مشخص نیست مراد از کلمه دین چیست. اگر مقصود از […]

تبلیغات