چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

راه های کاربردی برای ادامه عشق مشترکد

وظیفه استراتژیک این مدارها تبدیل “شور و هیجان” اول زندگی مشترک به “ثبات دوستانه و آرامش دائمی” است.   شعارسال:وظیفه استراتژیک این مدارها تبدیل “شور و هیجان” اول زندگی مشترک به “ثبات دوستانه و آرامش دائمی” است. سواد زندگی – در بحث عشق و شکست عشقی از نظر علمی گفتیم که بعد از گذشت مدتی از […]

تبلیغات