چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

بت طایفه را در تربیت جنسی کودکمان بشکنیمد

تابوبودن آسیب‌های جنسی وارده بر کودکان ایرانی در دید والدینشان از این بابت است که برخی خانواده‌ها در تسخیر بت طایفه‌اند و هنوز قصد دارند آرا و عقاید سنتی اجدادشان را در تربیت کودکشان پیاده کنند. شعار سال: تابوبودن آسیب‌های جنسی وارده بر کودکان ایرانی در دید والدینشان از این بابت است که برخی خانواده‌ها در […]

تبلیغات