سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

ریشه رفتار پرخطر جوانان کجاست؟د

مجید صفاری‌نیا معتقد است رفتار قهری نه تنها در حل آسیب‌های اجتماعی موثر نیست بلکه باعث افزایش آن نیز می‌شود. به‌ویژه در نوجوانان که در دوره حساس بلوغ هستند، رفتارهای قهری باعث جری‌تر شدن و واکنش روانی بیشتر خواهد شد. شعارسال: مجیدصفاری‌نیا، بازرس انجمن روان‌شناسی اجتماعی ایران معتقد است رفتار قهری نه تنها در حل […]

تبلیغات