چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

با نگاه سليقه اي روح سلامت را از جامعه زنان سلب نكنيمد

تابلوي ميدان وليعصر (عج) در حمايت از تيم فوتبال با تصاوير مردان ارزوي قهرماني براي تيم ملي نموده و در زير ان نوشته باهم قهرمانيم، يك ملت يك ضربان. تناقض مشهودي را مي بينيم ايا زنان ما جزوي از اين ملت هستند، ايا در مقام حرف زنان را مي توان گنجاند؟ شعار سال: تابلوي ميدان وليعصر […]

تبلیغات