دوشنبه ۳۰ فروردین ۱۴۰۰

ابتکار: فیفا به حضور بانوان کمک کرد اما اصل کار را دولت انجام دادد

معاون رییس جمهور معتقد است اراده ملی و مطالبه‌گری زنان باعث شد که مقدمات حضور آن‌ها در ورزشگاه فراهم شود و فیفا در این زمینه فقط کمک حال بوده است.

تبلیغات