شنبه ۲۸ فروردین ۱۴۰۰

ساماندهی ۲۳۴ کودک کار و خیابان در تهراند

استاندار تهران با اشاره به طرح ساماندهی کودکان کار و خیابان بیان کرد: از زمان آغاز این طرح تاکنون تعداد ۲۳۴ کودک که عمدتا از اتباع خارجی و توسط باندهای قاچاق از کشورهای همجوار به تهران قاچاق شده بودند، ساماندهی شدند.

تبلیغات