یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

کاهش فاصله جنسیتی در عرصه تولیدات فرهنگی/ حضرت فاطمه (س) الگوی الهام بخشد

وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه آمار و ارقام به خوبی نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی زنان ایرانی در عرصه هنر و فرهنگ است گفت: به دنبال کاهش فاصله‌های جنسیتی در این عرصه هستیم. شعارسال:وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه آمار و ارقام به خوبی نشان‌دهنده حرکت رو به جلوی زنان ایرانی در […]

تبلیغات