سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

ضرورت انجام اقدامات بیشتر برای مسائل رفاهی و سلامت بانواند

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: باید وجه مشترک مشکلات بانوان شناسایی شود چراکه بانوان علاوه بر کار، مسئولیت زندگی را هم برعهده دارند و باید ببینیم که چگونه می توان برای آنها تعادلی را بین زندگی و کار ایجاد کرد. شعارسال : دکتر سیدعلی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت […]

باید وجه مشترک مشکلات بانوان شناسایی شودد

معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت گفت: باید وجه مشترک مشکلات بانوان شناسایی شود چراکه بانوان علاوه بر کار، مسئولیت زندگی را هم برعهده دارند و باید ببینیم که چگونه می توان برای آنها تعادلی را بین زندگی و کار ایجاد کرد. شعارسال : دکتر سیدعلی صدرالسادات، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت […]

تبلیغات