سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بررسی و مقایسه آماری طلاق‌های ثبت‌شده طی سال‌های ۹۰ تا ۹۵د

نگاهی به آمار طلاق شهری و روستایی نشان می‌‎دهد شیب طلاق در ایران در نقاط شهری در طی این سال‌ها شدت گرفته و منحنی طلاق در روستاها نیز با آهنگ رشد آهسته‌تری رو به افزایش گذاشته است. مقایسه آمار‌ سال ٩۴ با ‌سال ۱۳۹۳ نشان می‌دهد که آمار طلاق در روستاها ۲۲ درصد افزایش پیدا […]

تبلیغات