چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

وزارت صمت: تأمین و توزیع اقلام دارویی بطور گسترده و مستمر ادامه داردد

 وزارت صمت در ادامه تلاش‌ها برای مبارزه با ویروس کرونا خبر از ادامه تأمین و توزیع اقلام دارویی و متحده بطور گسترده داد.

وزارت صمت: تأمین و توزیع اقلام دارویی بطور گسترده و مستمر ادامه داردد

 وزارت صمت در ادامه تلاش‌ها برای مبارزه با ویروس کرونا خبر از ادامه تأمین و توزیع اقلام دارویی و متحده بطور گسترده داد.

تبلیغات