سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

چگونه مهارت “نه گفتن ” را یاد بگیریم؟د

زمانی که دیگران از ما تقاضای چیزی را می کنند، جواب رد دادن و یا به بیان بهتر، “نه” گفتن سخت ترین کار ممکن است. شعارسال:زمانی که دیگران از ما تقاضای چیزی را می کنند، جواب رد دادن و یا به بیان بهتر، “نه” گفتن سخت ترین کار ممکن است. شما باید نه گقتن را […]

تبلیغات