سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

جلسه ستاد ملی زن و خانواده با حضور روحانی برگزار شدد

موضوع تقسیم کار ملی دستگاه‌های ذیربط در زمینه انجام آموزش‌های قبل، حین و بعد از ازدواج در راستای ارتقاء سطح فرهنگ و آگاهی‌ها در حوزه های حقوقی و مهارت های ارتباطی و نقش آفرینی زنان و مردان در خانواده نیز در این جلسه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. شعارسال: جلسه ستاد ملی زن […]

تبلیغات