سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

ایجاد ۱۷۰ هزار شغل تا پایان سال در کشور در دستور کار کمیته امدادد

رئیس کمیته امداد با بیان اینکه در برنامه پنج ساله ششم، باید سالانه ۷۰ هزار شغل توسط کمیته امداد ایجاد شود گفت: این نهاد طی دو سال گذشته توانسته بیشتر از تعهد خود شغل ایجاد کند و امسال نیز ایجاد ۱۷۰ هزار شغل را در دستور کار داریم. 

تبلیغات