سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

بازدید از اجرای طرح توانمندسازی زنان سرپرست خانوارد

معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور از روند اجرای طرح توانمند سازی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زنان سرپرست خانوار با رویکرد کسب و کار در شیراز بازدید کرد.

ششمین جلسه کارگروه ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار برگزار شدد

ششمین جلسه کارگروه ملی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با موضوع اقدام و عمل با حضور معاون زنان و خانواده رئیس جمهور و دو تن از نمایندگان مجلس برگزار شد.

اختصاص بودجه به معاونت زنان برای توانمندسازی خانواده های زندانیاند

معاون رئیس جمهوری گفت: قرار است بودجه‌ای از شورای اجتماعی کشور برای اجرای طرح توانمندسازی خانواده‌های زندانیان و همچنین زنانی که از زندان آزاد می‌شوند به این معاونت اختصاص یابد.

تبلیغات