سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

آماده ای برای ازدواج؟د

بسیاری از دختران و پسران جوان، تصور می کنند با رسیدن به بلوغ جسمانی، آمادگی های لازم برای ازدواج را پیدا کرده اند بنابراین توانایی لازم برای اداره زندگی مشترک را دارند و می توانند بر مشکلات و دست اندازهای آن فائق شوند. شعارسال:  در صورتی که اگر یک نفر برخی آمادگی های مورد نیاز برای ازدواج را در خود رشد […]

تبلیغات