یکشنبه ۲۲ فروردین ۱۴۰۰

هفت‌‌خوان بر سر راه زنان کارآفریند

زنان نیمی از بار جامعه و اقتصاد را بر دوش می‌کشند. برای حرکت مداوم و درست اقتصاد، نیاز است این بار به‌صورت متوازن حمل شود. اگر وزن بار تنها بر دوش یک جنس، چه زن و چه مرد باشد، توازن اقتصاد از بین رفته و حرکت آن با مشکل روبه‌رو می‌شود. تاریخ نشان داده است […]

تبلیغات