سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

تنبیه توسط مربیان مرکز نگهداری موقت سرای مهربانی شهر رشتد

فیلم دوربین‌های مدار بسته از تنبیه بدنی نوجوانان دارای اختلال اوتیسم شعار سال: فیلم دوربین‌های مدار بسته از تنبیه بدنی کودکان و نوجوانان دارای اختلال ‎اتیسم توسط مربیان در مرکز نگهداری موقت ‎سرای مهربانی شهر رشت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت ویپلی، تاریخ ۲۴ فروردین ۹۷، کد مطلب: -: www.viply.ir […]

تبلیغات