چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

فرماندار ابهر: سالمترین مدیران کشور جوانان هستندد

  زنجان – ایرنا – فرماندار ابهر گفت: سالمترین مدیران ما جوانان هستند و این ویژگی از خصلت های بارز دوران جوانی است.  

تبلیغات