چهارشنبه ۶ بهمن ۱۴۰۰

ممنوعیت های عجیب زنان در کشورهای مختلف جهاند

شعار سال: مبارزه برای احقاق حقوق زنان هنوز به پایان نرسیده است. آنچه امروزه بعنوان داشتن حق رای برای زنان مسلم فرض می شود عمری کمتر از یک قرن دارد. اولین بار در جهان زنان نیوزلندی پای صندوق رای رفتند و در سال ۱۸۹۳ در انتخابات ملی آن کشور شرکت کردند. زنان در ایران، پس […]

تبلیغات