سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

آفات فاصله گرفتن از هم صحبتی با اعضای خانوادهد

یکی از مسائل امروزی اینکه، زندگی خیلی از خانواده ها تلویزیون محور شده و حتی نحوه چیدمان دکور منزل ها به سمت آن می باشد. همچنین ساعت صرف غذای ما همراه با کودکان با برنامه های تلویزیونی تنظیم می شود. شعارسال: یکی از مسائل امروزی اینکه، زندگی خیلی از خانواده ها تلویزیون محور شده و […]

تبلیغات