سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

ازدواج های ۱۰۰ درصد موفق در هندوستاند

هندی ها از نظر ازدواج از قانع ترین مردمان جهان هستند. شعار سال: ازدواج در هندوستان فقط یک ازدواج به طلاق می انجامد، هندی ها از نظر ازدواج از قانع ترین مردمان جهان هستند. این در حالیست که در ایران در هر ساعت ۱۸طلاق ثبت میشود! سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از […]

تبلیغات