سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

ما و حق زناند

جایی دعوت شده بودم تا در مورد حقوق زنان صحبت کنم. ماتم گرفته بودم که چه بگویم که کام دخترکان تلخ نشود. فهرست بلندبالایی از قوانین تبعیض‌آمیز را در ذهنم مرور می‌کردم! چه می‌گفتم که ناامیدشان نکند؟ چه دستاوردی در این سال‌ها برای رفع تبعیض‌ها داشتیم؟ برای تغییر چه کرده بودیم؟ شعار سال: از قانون […]

تبلیغات