سه شنبه ۲۸ دی ۱۴۰۰

دختران ريش‌دار و لذتي که سال‌ها دريغ شدد

شعارسال: پيش از آغاز بازي‌هاي جام جهاني ميهمان روزنامه «شرق» بودند؛ سه دختر شبيه همه دختراني که در خيابان از کنارمان رد مي‌شوند. با دست‌بندهايي که رويش آرم باشگاه پرسپوليس حک شده بود. آمده بودند تا از اشک‌ها و لبخندها و ترس‌هايشان وقت ورود به استاديوم بگويند. آنها فقط سه نفر از دختران ريش‌داري بودند […]

کاهش پیشرفت‌های برابری جنسیتی!د

از دهه ۹۰ به بعد، پیشرفت‌های مربوط به برابری جنسیتی در محل کار به سه دلیل عمده کاهش یافته است: اشتیاق مردم نسبت به مسائل مربوط به برابری جنسیتی کاهش یافته است، فرصت‌های شغلی دیگر برای دو جنس مخالف مشترک نیستند و شکاف دستمزد شروع به کاهش در نرخ کندتری کرده است.پائولا انگلند، جامعه‌شناس، این […]

تبلیغات