یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

تاثیر مخدرهای سنتی و صنعتی بر دندان‌هاد

یک متخصص دندانپزشکی با تاکید بر پیشگیری از مصرف مواد مخدر گفت: مواد مخدر باعث ضعیف شدن خون‌رسانی شده و این خون‌رسانی باعث تحلیل و تضعیف لثه دندان می‌شود.

تبلیغات