یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

چرا محدود کردن استفاده از تکنولوژی خوب است؟د

همانطور که غذایی که می‏‌خوریم و روی بدنمان اثر می‎گذارد، تکنولوژی هم مغزمان را تحت تأثیر قرار می‎دهد و این مطلب در همین رابطه نگاهی به روش‎های برقراری یک رابطه سالم با تکنولوژی دارد.

تبلیغات