یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

با آن‌ها در چه سنی در مورد پول حرف بزنیم؟د

هفت‌سالگی: پس‌انداز هفت‌سالگی سن بسیار حساسی است. در این سن کودک به مدرسه می‌رود و برای نخستین بار حضور در جامعه را تجربه می‌کند. در این سن معمولا خانواده‌ها به او پول‌توجیبی می‌دهند. به‌این‌ترتیب کودک یاد می‌گیرد که برای خودش خرید کند و مراقب پولش باشد. هفت‌سالگی وقت بسیار خوبی است که کودک با مفهوم […]

تبلیغات