یکشنبه ۱۰ مرداد ۱۴۰۰

بدرفتاری زندان‌بانان تگزاسی با مهاجران معترضد

مقام‌های پلیس مهاجرت آمریکا در واکنش به انتقاد خانواده‌های پناهجویان معترض مدعی شدند که برای غذا دادن اجباری به مهاجران زندانی که اعتصاب‌غذا کرده بودند از دادگاه مجوز داشتند.

تبلیغات