سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

اشرف بروجردی: در عرصه مدیریتی نگاه جنسیتی نداشتمد

رییس اسناد و کتابخانه ملی ایران با بیان اینکه با گذشت زمان دایره عرصه مدیریتی میان زنان به شکل وسیعتری مشاهده می‌شود گفت: لذا اگر قصد داریم به حضور موثر زنان کمک کنیم باید از نیروی زنان برای مشورت گرفتن بهره بگیریم.

تبلیغات