دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

افزایش سهم بانوان در تولید، اشتغال و کارآفرینید

شعار سال: پریچهر سلطانی مشاور امور بانوان و خانواده معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای توسعه و تعاون زنان کارآفرین شهرک‌های صنعتی فارس تاکید کرد: افزایش سهم بانوان در تولید، اشتغال و کارآفرینی از برنامه‌های دولت در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال است. وی با تأکید بر تبیین ظرفیت‌های موجود […]

تبلیغات