دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

اشتغال زنان و نقش آنان در توسعه کشورد

یکی از مهم‌ترین معیار‌ها برای ارزیابی توسعه‌یافتگی هر کشوری میزان اعتبار و اهمیتی است که سیاست‌گذاران و در مجموع حاکمیت برای زنان قائل است. از طرف دیگر، میزان اهمیت زنان در جامعه را می‌توان به حد قابل قبولی در پرتو وضعیت اشتغال آنان مورد بررسی قرار داد. شعار سال: در جوامع پیشرفته و توسعه‌یافته، حضور […]

تبلیغات