عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دولت خودش را پاسخگوی نیازهای مردم همچون اشتغال، مسکن، ازدواج و… نمی‌داند که همین امر عاملی برای کاهش نشاط اجتماعی است. " />
پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

عدم تأمین نیازهای جامعه توسط دولت، دلیل کاهش نشاط اجتماعی استد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دولت خودش را پاسخگوی نیازهای مردم همچون اشتغال، مسکن، ازدواج و… نمی‌داند که همین امر عاملی برای کاهش نشاط اجتماعی است.

تبلیغات