دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۵۵ درصد طلاقها در کشور مربوط به اعتیاد است.

" />
شنبه ۳ آبان ۱۳۹۹

۵۵ درصد طلاقها ناشی از اعتیاد استد

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۵۵ درصد طلاقها در کشور مربوط به اعتیاد است.

تبلیغات