دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۵۵ درصد طلاقها در کشور مربوط به اعتیاد است.

" />
دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

۵۵ درصد طلاقها ناشی از اعتیاد استد

دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر: ۵۵ درصد طلاقها در کشور مربوط به اعتیاد است.

تبلیغات