دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

غرب به بهانه عدالت جنسیتی دنبال ترویج تساوی جنسیتی استد

رئیس بسیج جامعه زنان گفت: تساوی جنسیتی نقطه مقابل عدالت جنسیتی است که متاسفانه کانون خانواده و نقش مادری را نشانه گرفته است بنابراین باید انسان‌ها براساس تکوین و تشریع الهی به وظایف خود عمل کنند تا مکمل یکدیگر باشند، نه اینکه مطابق تساوی جنسیتی زن و مرد به عنوان رقیب هم به شمار آیند. […]

تبلیغات