تبلیغ مذهب شیعه با استفاده از فضای مجازی در قلب ویرجینیا به‌عنوان یکی از ایالت‌های کشوری که داعیه اسلام‌‌ستیزی دارد، همتی بلند و انگیزه‌ای راسخ می‌طلبد. " />
یکشنبه ۴ آبان ۱۳۹۹

مظلومیت شیعه در دنیا دردآور است/علاقه‌مندی غربی‌ها به شناخت اسلامد

تبلیغ مذهب شیعه با استفاده از فضای مجازی در قلب ویرجینیا به‌عنوان یکی از ایالت‌های کشوری که داعیه اسلام‌‌ستیزی دارد، همتی بلند و انگیزه‌ای راسخ می‌طلبد.

تبلیغات