عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت:‌ الان چادر را به دلالان بازار می‌فرستند و ما تولیدکنندگان باید دوبرابر آن را از این دلالان بخریم. " />
پنج شنبه ۷ اسفند ۱۳۹۹

مافیای چادر مشکی خارجی در دست دلالان بازارد

عضو هیئت مدیره انجمن تولیدکنندگان محصولات حجاب گفت:‌ الان چادر را به دلالان بازار می‌فرستند و ما تولیدکنندگان باید دوبرابر آن را از این دلالان بخریم.

تبلیغات