شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۰

روش صحیح تنبیه کودکاند

دیرین دیرین این قسمت: استنباه تنبيه بايد متناسب با شرايط كودك باشد! شعار سال: انیمیشنی از مجموعه طنز دیرین دیرین با موضوع تناسب تنبیه کودکان با شرایط آنها را مشاهده می کنید. شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از وبسایت سی نوا، تاریخ ۳ تیر ۹۷، کد مطلب: ۳۴۴۹: www.cinava.ir [ad_2] Source link

تبلیغات