جمعه ۲۸ خرداد ۱۴۰۰

زنان یکی از مهم‌ترین عوامل در سلامت خانوادهد

​وزیر بهداشت گفت: در همه جهان زنان به عنوان اصلی‌ترین گروه برای ارتقای شاخص‌های تندرستی و سلامت مطرح هستند و اعتقاد داریم که زنان در بهداشت و سلامت اعضای خانواده و مردان از نظر خلق و خو و فضای روانی داخل خانواده و رعایت اصول سلامتی نقش محوری دارند.

تبلیغات