پنج شنبه ۳ تیر ۱۴۰۰

اعلام مراحل اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوارد

مراحل اجرای الگوی نوین مشاغل خانگی برای ۶ هزار زن سرپرست خانوار اعلام شد.

تبلیغات