رئیس آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: میانگین دانش‌آموزان ابتدایی در تهران ۳۴ نفر است که این آمار در کشور ۲۴ نفر است. " />
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹

میانگین دانش‌آموزان ابتدایی در تهران بالاتر از میانگین کشوری استد

رئیس آموزش‌وپرورش شهر تهران گفت: میانگین دانش‌آموزان ابتدایی در تهران ۳۴ نفر است که این آمار در کشور ۲۴ نفر است.

تبلیغات