دوشنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۰

۱۰ نشانه درست بودن مسیر زندگی‌تاند

۱۰ نشانه‌ درست بودن مسیر زندگی‌تان، در صورت نداشتن این نشانه‌ها نیاز به اصلاح مسیر است… شعار سال: ۱۰ نشانه‌ درست بودن مسیر زندگی‌تان، در صورت نداشتن این نشانه‌ها نیاز به اصلاح مسیر است… الهی همیشه تو مسیر درست زندگیتون باشین. سایت شعار سال، با اندکی تلخیص و اضافات برگرفته از سایت اینستاگرام، تاریخ انتشار ۱۴ آذر ۹۶، […]

تبلیغات