سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

چرا پسران در امتحانات بهتر از دختران ظاهر می شوند؟د

نتایج یک پژوهش جدید نشان می دهد که پسران در مقایسه با دختران در آزمون های علمی عملکرد بهتری داشته و می توانند دانشجویان و دانش آموزان بهتری محسوب شوند زیرا این گروه توانایی بهتری در مدیریت استرس و اضطراب و نگرانی مربوط به آزمون را دارند. شعار سال: تیمی از پژوهشگران دانشگاه مینه سوتا […]

تبلیغات