سه شنبه ۲۵ خرداد ۱۴۰۰

زنان متاهل بیکار مانده تر از دختران مجردد

سهیلا جلودار زاده گفت:«بعضا قوانین حمایتی موجب می شود کارفرمایان رغبت کمتری به استخدام بانوان متاهل داشته باشند زیرا که باید شرایطی خاصی برای این افراد در نظر گرفته شود که کارفرمایان این شرایط خاص را برنمیتابند.» شعارسال: در سال های اخیر حضور و نقش زنان در حیطه اشتغال و بازار کار پررنگ تر شده […]

تبلیغات